Vyprat 18 kg prádla za 35 min. na 40°C je hračka. A ještě je u toho zábava.

Zvládne to i chlap.  🕺💪

> T r a n s l a t e