OBCHODNÍ ČINNOST

Možnosti pro každého

Jak už napovídá nadpis, budeme si zde ukazovat detailní informace, ohledně možnosti spolupráce v rámci obchodní činnosti. Je důležité zmínit, že obchodní činnost, je pouze nástavbou na základní a generační kiosky.

Můžete, ale nemusíte jí využívat, volba je na Vás.

CO ZÍSKÁTE Z OBCHODNÍ ČINNOSTI?

ZRYCHLENÍ NÁVRATNOSTI

Díky propracovanému systému, se Vám může navrátit
počáteční investice v opravdu krátkém, časovém horizontu.

 

SPOUSTU BENEFITŮ

Našim obchodním zástupcům, poskytujeme benefity ve
formě autokonceptu, vlastní kanceláře, příspěvku na bydlení
a mnoho dalšího. Všechny benefity lze individuálně upravit,
podle potřeby obchodníka.

 

STABILNÍ PŘÍJEM

Jelikož odměny z uzavření prodeje, nejsou nijak zastropovány, můžete získávat opravdu zajímavé provize. Provize nejsou omezeny ani časově. To znamená, že je získáte pokaždé, kdy Vámi přivedený partner provede vklad. 

 

ČASOVÁ NEZÁVISLOST

Je na Vás, kdy a odkud budete pracovat. Nemáte nastavené
žádné cíle, je to čistě o tom, kolik času můžete a chcete věnovat.

 

JAKÉ JSOU MOŽNOSTI?

Jsou zde 2 možnosti obchodní činnosti.

1) Aktivní – Budete hledat obchodní příležitosti. K dispozici Vám budou materiály ve formě živých vysílání, které můžete využívat při představování společnosti, prezentace, které můžete využívat na schůzkách (online, nebo osobních) a samozřejmostí je i podpora od nás, jako společnosti. Jste nováčci a nevíte, jak správně odprezentovat příležitost? Spojte se s námi a my Vám pomůžeme – nebráníme se napojení na online hovor, kde odprezentujeme možnosti.

2) Pasivní – Jelikož víme, že mají lidé častokrát problém s oslovení potenciálního zákazníka, vytvořili jsme systém akademie, který plně zaštiťujeme a starám se o propagaci. Vy tím pádem můžete z tohoto systému čerpat a pouze získávat provize. Tato forma spolupráce je zpoplatněná, ale víme, že funguje. Proto její výsledek garantujeme.

AKTIVNÍ OBCHODNÍ PARTNER

Jak už víte, možnost výdělku není zastropována. Můžete si tedy měsíčně vydělat 50.000,- stejně tak, jako 100.000,-. Vše se odvíjí od aktivity, kterou vyvinete. Formu “prodej a zmiz” si zde nerazíme. Poskytujeme Vám možnost, zobchodovat jednoho člověka vícekrát – čas, zde nehraje roli. Provizi dostanete stejnou i po opakovaném nákupu daného člověka. Tím pádem nepotřebujete tisíce partnerů, ale stáčí Vám jich pár.

To, jaká je provize, se odvíjí od kompenzačního plánu.

Další částí provize je i provize z uzavření obchodu, kdy je licence zakoupena s voucherem. Díky voucheru, se daná licence dostává do vyšší úrokové tabulky. Tím pádem, se podporovateli zvyšuje návratnost. Z tohoto důvodu, se jedná o využívanou možnost a jsme schopni našim partnerům poskytnout ještě větší odměny na provizích. Každá licence, má nastavený určité množství voucherů, které ji posouvají do vyšší úrokové tabulky. Jeden voucher stojí 4.000.- .

Pro představu. Nejčastější licence, která je kupována (X3 s VV) stojí v základu 17.854,- . K tomu, aby se dostala do nejlepší úrokové tabulky, je potřeba zakoupit 2 vouchery tzn. 8.000,-. Vám, jako obchodníkovi z těchto 8.000,- náleží přesně 50% čili 4.000,- z voucherů a 5.625% z licence. Druhá polovina jde do kariéry, o které si povíme v příštích lekcích.

( PROVIZE Z VOUCHERU NÁLEŽÍ OBCHODNÍMU PARTNEROVI JEN V PŘÍPADĚ, JEDNÁ-LI SE O PŘÍMÝ PRODEJ )

PASIVNÍ OBCHODNÍ PARTNER

Provize pasivního obchodního partnera, jsou stejné, jako provize aktivního partnera. Jelikož rozumíme, že ne všichni chtějí chodit s “kůží na trh”, ale chtějí provize z obchodů a benefity, které se s provizemi pojí, adaptovali jsme se i těmto potřebám a nabízíme placené reklamní kanály, jejichž výsledek jsme schopni garantovat. Pojďme se podívat, jak přesně to funguje.

Vstupenkou je licence X3 s VV(voucher), která obchodníkovi otevře možnost, využívat reklamní kanál. Jak už víme z předchozích informací, tato licence (včetně voucherů), stojí 25.854,-. Touto licencí tedy získáte kromě pravidelného měsíčního úroku z podpory i reklamní kanál. Tento reklamní kanál, si můžete měsíčně dobít, za maximálně 4.000,-. Těchto 4.000,-, jde do reklamy, kterou spravuje naše společnost, aktivně se spojuje s lidmi, které systém zaujal a v případě dokončení prodeje, Vám náleží provize viz. tabulka a informace výše.

VÝSLEDEK GARANTUJEME

Jelikož nejsme nováčci a víme, že reklamní kanály fungují, garantujeme jejich výsledek. Pokud Vám platba 4.000,-, nepřinese do 6-ti měsíců, alespoň 4.929,-. Naše společnost, Vám tuto částku vyplatí, popřípadě doplatí rozdíl.

Nejhorší možné schéma, kdy my platíme a Vy čekáte na garanci.

Z tohoto grafu vidíte, že do maximálně 31 měsíců, máte Váš vklad zpět.

PRO MAXIMALIZACI PŘÍJMŮ,
DOPORUČUJEME KOMBINOVAT AKTIVNÍ A PASIVNÍ OBCHODNÍ ČINNOST

> T r a n s l a t e