REVOLUČNÍ FORMA PODNIKÁNÍ,
JE TADY!

PODNIKÁNÍ NA KLÍČ 2.0

Už touto dobou, dosahujeme zhodnocení 7% p.a., čehož můžete dosahovat také.

Základem podnikání je, aby vydělávalo peníze. To je jasná věc. Pojďme se podívat na to, jakým způsobem to děláme my. Následně se rozhodněte, jestli do toho půjdete s námi, využijete to u sebe v podniku, nebo od toho dáte ruce pryč.

Začátek každého podnikání je mít nějaký podnikatelský záměr a dostatečně velký kapitál, který Vám dovolí, tento podnik rozjet. Je třeba rozdělit si tok peněz. Chcete mít jednu pobočku, na kterou budete odkázáni a v případě nějakého personálního problému, který vyústí v dočasné uzavření této pobočky být bez peněz?

Nebo to chcete dělat jako my a namísto rozdělování pomyslného koláče na režii a zisk, do tohoto koláče přidat i generační fond

BEZ GENERAČNÍHO FONDU

S GENERAČNÍM FONDEM

Generační fond, slouží ke generaci dalších poboček, které diverzifikují riziko do celé sítě a Váš podnik, je tím pádem stabilnější a v časovém horizontu i výnosnější.
A to je přece účel podnikání, ne?

VÝVOJ ZISKU S JEDNOU POBOČKOU, BEZ GEN. FONDU

VÝVOJ ZISKU S VÍCE POBOČKAMI, S GENERAČNÍM FONDEM

SÍLA JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENÍ

Víte, jaký je rozdíl, mezi živnostníkem a podnikem? Živnostník nechce věřit nikomu jinému a proto je na všechno sám. Z jasného hlediska věci, Vy, jako jedinec, nemůžete nikdy stíhat všechno. Podnikání vyžaduje preciznost a to znamená čas. Den má bohužel jen 24 hodin a vše jednoduše stíhat nejde. Vždy se nějaké činnosti věnuje více času a pak se vše začne nabalovat jako sněhová koule. Nestíhá se dodání ve stanovené lhůtě, což vede k nespokojenosti zákazníků a jejich negativním hodnocením, což odradí další možné potenciální zákazníky.

Do toho Vám na “na krk dýchá” finanční úřad, nedej bože, pokud řešíte papíry i se stavebním úřadem a to je opravdu vše jen začátek.

To, co tím chceme říct je, že zaměstnanci jednotlivých oddělení jsou nedílnou součástí každého, kdo to s podnikáním v nějakém širším měřítku, myslí vážně.

CÍL PODNIKÁNÍ

Pojďmě se ponořit trošku hlouběji. Z jakého důvodu, chcete podnikat / podnikáte? Pravděpodobně je to kvůli svobodě. Znamená svoboda to, že ve Vašem podniku pracujete 15 hodin denně a přinesete si domů “balík”? Kdy ten balík utratíte?

Svoboda, jak jí popsal jeden chytrý člověk v knize je toto

Následně už je na každém zvlášť, co je pro něj svoboda a tomu je třeba přizpůsobit objem peněz. Jiný standard bude mít člověk, kterému stačí být doma se svou kočkou a jiný bude mít ten, co chce procestovat svět.

VŠECHNY ZMÍNĚNÉ PROBLÉMY, JSME SCHOPNI ŘEŠIT ZA VÁS

SHRŇME SI, CO VŠE PRO VÁS ZAŠTIŤUJEME

PROVOZNÍ STŘEDISKO

Nedělejte si starost s místy, kde podnik lze provozovat. S našimi partnery, máme již nasmlouvaná místa pro možnosti výstavby.

 

i

POJIŠTĚNÍ

Nejsme na trhu týden a víme, jak důležitou složku hraje v podniku pojištění a to zejména v této době. Vše je z naší strany centrálně pojištěno.

 

ÚŘADY

Finanční a stavební úřad. Častokrát se jedná o noční můru podnikatelů. Výhradně pro administrativu máme vyčleněné oddělení, které je tvořeno bývalými zaměstnanci těchto úřadů a je k dispozici i Vám.

 

ŘÍZENÝ TOK FINANCÍ

Poskytujeme možnost variabilní kapitálové složky, takže si s námi může vyzkoušet spolupracovat opravdu každý.

 

OBCHODNÍ STŘEDISKO

Marketing, obchodní oddělení a veškeré kapacity, určené pro maximalizaci profitu z podnikání centrálně zajišťujeme.

 

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

Účetnictví jako takové, je obor nesmírně důležitý, ale pro mnoho lidí také nesmírně nezajímavý. Centrálně tedy evidujeme vše, co můžeme my. Na Vás už zbývá minimum.

 

PRÁVNÍ ODDĚLENÍ

Dle přidaných hodnot je očité, že fungujeme dost nekonvenčním způsobem. Z tohoto důvodu, je naše právní oddělení vždy připraveno pomoci v otázkách, na které si běžný smrtelník, neumí odpovědět. Je k dispozici i pro Vás

 

VÝSTAVBA

Oddělení, specializující se na výstavby, je k dispozici a týdně najezdí tisíce kilometrů, abyste Vy nemuseli.

 

 

Ze seznamu možností si můžete všimnout, že za Vás zastřešujeme opravdu maximum. Alespoň podobnou formu a podmínky, které poskytujeme, se dá najít dost těžce. Dá se říct, že máte hlavní podnikání jako bokovku.

Nečekej a získej

INFORMACE JSOU ZDARMA

> T r a n s l a t e